Print deze pagina
Home » lidmaatschap

AANMELDINGSFORMULIER Lidmaatschap /Donateur B.S.V West
Achternaam:                        
man/vrouw
Voorletters: __________
Roepnaam: _____________________________________
Straat + huisnummer:
Postcode: ___________ Woonplaats: ___________
Geboortedatum: __________________________
Telefoon privé: __________________________
Telefoon mobiel/werk: ___________________
Emailadres: _______________________________

Voornaam en Achternaam en geboortenaam van de Kinderen t/m/ 17 jaar
Naam - Geb. datum                                                      
Naam - Geb. datum:                                                     
Naam - Geb. datum:                                                     
Naam - Geb. datum:                                                     

 

  1. Het gezinslidmaatschap bedraagt €27,00 per kalenderjaar (1Jan.t/m 31 Dec) ( incl.kinderen t/m 17 jaar ).
  2. Het senioren lidmaatschap (kan u worden als men 65 jaar is en minimaal 5 jaar lid bent) bedraagt €11,50 per  kalenderjaar (1Jan.t/m 31 Dec). 
  3. U kan ook donateur worden ( u heeft dan geen rechten ) voor €10,00 per jaar (1Jan.t/m 31 Dec)
    • s.v.p omcirkelen welk lidmaatschap / donateurschap u wil !!!!!

In het jaar van inschrijving betaald U de verschuldigde jaarcontributie  (€27,00 of €11,50 of €10,00) via uw bank. Voor de Betaling van uw lidmaatschap in de volgende jaren ontvangt u jaarlijks een rekening. 

    • LET OP !!!! Als u na 31 maart lid wenst te worden betaald u contant en gelijk voor 2 jaar, waarvan 1e jaar naar rato.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulier volledig invullen a.u.b. inleveren bij secretariaat of clubgebouw.

Secretariaat:
Y. Rakhorst
S.Carmiggeltstr 12

4207PJ Gorinchem


Clubgebouw "'t Praethuis": 

Henri Knapstraat 44

4207 PG Gorinchem

Tel: 0183-629656


Bankrekening:NL45ABNA0594016304